Анализ на дните Ви в планината

Ski point е безплатна услуга, предоставена от Инфоспорт ООД.

Преди да Ви бъде предоставена някоя от нашите услуги, ние искаме Вашето съгласие за електронна обработка на информацията, въведена от Вас, както и информацията получена от системата за контрол в рамките на ски съоръженията. Гарантираме, че информацията получена от Вас, няма да бъде предоставяна на трети лица без Ваше изрично позволение.

Тъй като тази услуга се предлага безплатно, ние не можем да гарантираме функционалност, нито постоянна наличност на услугата, както и не носим отговорност за щети, произтичащи от използването на системата.