Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

Significant avalanche risk

Station      
Todorka 7.2 °C 6.4 km/h 0 cm
Platoto 8.8 °C 4.9 km/h 0 cm
Shiligarnika 12.0 °C 5.9 km/h 0 cm
Bunderishka polyana 13.5 °C 3.5 km/h 0 cm
Chalin Valog 2 14.0 °C 2.9 km/h 30 cm
Chalin Valog 16.8 °C 3.0 km/h 0 cm
Bansko 17.9 °C 4.3 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 14.3 °C 0.0 km/h 0 cm
Sitnyakovo 11.3 °C 7.92 km/h 0 cm
Yastrebets 9.7 °C 15.12 km/h 0 cm
Markudjik Ski Center 7.6 °C 17.28 km/h 0 cm
Markudjik 7.3 °C 13.32 km/h 0 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 10.6 °C 2.5 km/h
Vitoshko Lale 11.9 °C 2.9 km/h