Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

Significant avalanche risk

Station      
Todorka 16.1 °C 34.3 km/h 120 cm
Platoto 18.3 °C 8.5 km/h 30 cm
Shiligarnika 17.9 °C 5.7 km/h 0 cm
Bunderishka polyana 18.5 °C 8.7 km/h 0 cm
Chalin Valog 2 21.8 °C 5.8 km/h 30 cm
Chalin Valog 18.8 °C 3.8 km/h 0 cm
Bansko 18.0 °C 3.2 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 22.1 °C 0.0 km/h 0 cm
Sitnyakovo 17.3 °C 4.68 km/h 0 cm
Yastrebets 16.7 °C 11.16 km/h 0 cm
Markudjik Ski Center 14.9 °C 15.84 km/h 20 cm
Markudjik 13.3 °C 9.72 km/h 20 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

Significant avalanche risk

Station      
Aleko 23.6 °C 4.8 km/h
Vitoshko Lale 15.8 °C 4.7 km/h