Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka -3.1 °C 10.0 km/h 80 cm
Platoto -0.4 °C 10.6 km/h 60 cm
Shiligarnika 0.2 °C 1.3 km/h 50 cm
Bunderishka polyana 0.6 °C 1.7 km/h 40 cm
Chalin Valog 2 1.4 °C 2.5 km/h 30 cm
Chalin Valog 2.7 °C 1.8 km/h 30 cm
Bansko 4.4 °C 5.6 km/h 20 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
3.9 °C 0.0 km/h 160 cm
Sitnyakovo 1.8 °C 1.44 km/h 160 cm
Yastrebets -0.5 °C 6.84 km/h 180 cm
Markudjik -3.0 °C 34.56 km/h 200 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 1.0 °C 5.6 km/h 20 cm
Vitoshko Lale 1.3 °C 5.8 km/h 70 cm