Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

Significant avalanche risk

Station      
Todorka -5.8 °C 5.6 km/h 170 cm
Platoto -4.1 °C 4.3 km/h 140 cm
Shiligarnika -1.1 °C 1.7 km/h 100 cm
Bunderishka polyana -0.1 °C 1.2 km/h 95 cm
Chalin Valog 2 0.4 °C 0.7 km/h 30 cm
Chalin Valog 0.5 °C 2.4 km/h 60 cm
Bansko 1.6 °C 7.6 km/h 30 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
-0.2 °C 0.0 km/h 120 cm
Sitnyakovo -1.6 °C 7.92 km/h 120 cm
Yastrebets -3.6 °C 30.24 km/h 140 cm
Markudjik -3.8 °C 20.16 km/h 280 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 2.4 °C 14.3 km/h 70 cm
Vitoshko Lale -0.9 °C 7.2 km/h 130 cm