Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

Significant avalanche risk

Station      
Todorka 13.1 °C 29.7 km/h 0 cm
Platoto 16.4 °C 12.5 km/h 0 cm
Shiligarnika 20.4 °C 2.6 km/h 0 cm
Bunderishka polyana 22.0 °C 10.9 km/h 0 cm
Chalin Valog 2 21.7 °C 8.1 km/h 30 cm
Chalin Valog 25.1 °C 6.1 km/h 0 cm
Bansko 25.6 °C 16.8 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
20.4 °C 0.0 km/h 0 cm
Sitnyakovo 15.8 °C 9.0 km/h 0 cm
Yastrebets 13.3 °C 10.08 km/h 0 cm
Markudjik 11.3 °C 10.8 km/h 0 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 13.5 °C 12.1 km/h
Vitoshko Lale 14.3 °C 6.1 km/h