Bansko

Lift conditions

Kabinkov lift
Most
Kolarski
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka -10.0 °C 1.1 km/h 120 cm
Platoto -8.5 °C 100 cm
Shiligarnika -7.9 °C 70 cm
Bunderishka polyana -7.9 °C 7.1 km/h 60 cm
Chalin Valog 2 -5.9 °C 6.5 km/h 15 cm
Chalin Valog -4.9 °C 1.5 km/h 5 cm
Bansko -2.0 °C 10.4 km/h 10 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center -4.5 °C 0.0 km/h 55 cm
Sitnyakovo -6.4 °C 3.24 km/h 60 cm
Yastrebets -8.3 °C 28.08 km/h 65 cm
Markudjik Ski Center -9.8 °C 18.36 km/h 40 cm
Markudjik -10.9 °C 23.76 km/h 40 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Cherni vryh
Pomagalski
Zaeka
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko -7.6 °C 17.9 km/h 30 cm
Vitoshko Lale -6.7 °C 4.3 km/h 15 cm