Bansko

Lift conditions

Kabinkov lift
Most
Kolarski
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka -3.0 °C 12.5 km/h 120 cm
Platoto -0.2 °C 2.8 km/h 100 cm
Shiligarnika 2.9 °C 2.9 km/h 70 cm
Bunderishka polyana 4.0 °C 8.6 km/h 60 cm
Chalin Valog 2 4.9 °C 9.7 km/h 10 cm
Chalin Valog 8.3 °C 2.9 km/h 15 cm
Bansko 9.8 °C 1.7 km/h 10 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 6.4 °C 0.0 km/h 100 cm
Sitnyakovo 2.7 °C 7.56 km/h 105 cm
Yastrebets 0.5 °C 13.68 km/h 125 cm
Markudjik Ski Center -1.8 °C 4.32 km/h 85 cm
Markudjik -2.8 °C 7.2 km/h 85 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Cherni vryh
Pomagalski
Zaeka
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 5.8 °C 10.4 km/h 20 cm
Vitoshko Lale 2.6 °C 4.0 km/h 35 cm