Bansko

Lift conditions

Kabinkov lift
Most
Kolarski
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka 2.9 °C 23.3 km/h 50 cm
Platoto 5.7 °C 17.0 km/h 10 cm
Shiligarnika 10.5 °C 5.7 km/h 0 cm
Bunderishka polyana 12.3 °C 5.4 km/h 0 cm
Chalin Valog 2 12.6 °C 4.3 km/h 0 cm
Chalin Valog 15.3 °C 4.7 km/h 0 cm
Bansko 18.1 °C 5.8 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 8.8 °C 0.0 km/h 0 cm
Sitnyakovo 8.6 °C 22.32 km/h 0 cm
Yastrebets 2.5 °C 19.08 km/h 0 cm
Markudjik Ski Center 0.2 °C 28.8 km/h 10 cm
Markudjik -0.1 °C 37.08 km/h 20 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Cherni vryh
Pomagalski
Zaeka
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 8.9 °C 5.9 km/h
Vitoshko Lale 10.6 °C 3.1 km/h