Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

Significant avalanche risk

Station      
Todorka -6.6 °C 29.3 km/h 100 cm
Platoto -4.6 °C 32.0 km/h 90 cm
Shiligarnika -0.4 °C 10.7 km/h 60 cm
Bunderishka polyana 0.2 °C 15.0 km/h 50 cm
Chalin Valog 2 0.9 °C 9.7 km/h 30 cm
Chalin Valog 1.4 °C 3.1 km/h 15 cm
Bansko 6.3 °C 2.4 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 2.9 °C 0.0 km/h 70 cm
Sitnyakovo 1.1 °C 7.92 km/h 70 cm
Yastrebets -2.3 °C 43.56 km/h 85 cm
Markudjik Ski Center -4.4 °C 52.56 km/h 85 cm
Markudjik -5.4 °C 20.88 km/h 85 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko -3.0 °C 46.6 km/h
Vitoshko Lale 1.0 °C 2.5 km/h