Bansko

Lift conditions

Kabinkov lift
Most
Kolarski
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka 11.0 °C 7.8 km/h 0 cm
Platoto 14.0 °C 16.8 km/h 0 cm
Shiligarnika 14.8 °C 5.4 km/h 0 cm
Bunderishka polyana 16.5 °C 13.3 km/h 0 cm
Chalin Valog 2 18.6 °C 15.5 km/h 0 cm
Chalin Valog 12.0 °C 3.0 km/h 0 cm
Bansko 11.7 °C 1.7 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 18.1 °C 0.0 km/h 0 cm
Sitnyakovo 12.2 °C 15.12 km/h 0 cm
Yastrebets 16.2 °C 23.04 km/h 0 cm
Markudjik Ski Center 13.7 °C 22.32 km/h 0 cm
Markudjik 11.8 °C 14.04 km/h 0 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Cherni vryh
Pomagalski
Zaeka
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 15.6 °C 24.7 km/h
Vitoshko Lale 13.7 °C 3.6 km/h