Bansko

Lift conditions

Kabinkov lift
Most
Kolarski
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka -4.9 °C 8.7 km/h 0 cm
Platoto -3.6 °C 0 cm
Shiligarnika -1.7 °C 2.5 km/h 0 cm
Bunderishka polyana -0.8 °C 6.1 km/h 0 cm
Chalin Valog 2 0.2 °C 2.9 km/h 0 cm
Chalin Valog 1.1 °C 2.2 km/h 0 cm
Bansko 2.1 °C 2.6 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 1.3 °C 0.0 km/h 40 cm
Sitnyakovo -1.2 °C 2.16 km/h 50 cm
Yastrebets -3.2 °C 4.32 km/h 55 cm
Markudjik Ski Center -4.9 °C 18.72 km/h 65 cm
Markudjik -6.2 °C 11.88 km/h 65 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Cherni vryh
Pomagalski
Zaeka
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko -1.7 °C 7.9 km/h 15 cm
Vitoshko Lale 0.8 °C 0.4 km/h 5 cm